Färre företag med ekologiskt brukad jordbruksmark 2020

Idag har vi publicerat statistik om den ekologiska växtodlingen 2020. Den visar att för första gången sedan 2012 minskar den ekologiskt brukade arealen jordbruksmark. Minskningen var dock liten, 3500 hektar eller knappt 1 % jämfört med 2019. Arealen åkermark minskade med 5 500 hektar medan arealen betesmark ökade med 2 000 hektar. Men hur ser det ut med utvecklingen av antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark?

Utvecklingen av det totala antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark

I figuren nedan redovisas antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark. Mellan åren 2009 och 2020 har antalet företag ökat med närmare 980, eller 22 %, till 5 380 företag (blå linje). Under samma period har det totala antalet företag (ekologiskt + konventionellt brukade) stadigt minskat.

Ökningstakten i antalet ekologiskt brukade jordbruksföretag är dock ojämnt fördelad över tid. Mellan 2009 och 2011 ökade antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark med drygt 900 företag. Därefter låg antalet på en relativt stabil nivå fram till 2014. Åren 2015 och 2016 ökade återigen antalet företag något och låg därefter på en ganska stabil nivå fram till och med 2019. Under 2020 minskade dock antalet företag med närmare 280 stycken eller 5 %. Det är första gången sedan 2014 som antalet företag med ekologiskt brukad jordbruksmark minskar.

Antal företag med mark under omställning till ekologisk produktion minskar

Det totala antalet företag i figuren ovan (blå linje) har delats in i tre grupper, nämligen företag med

  • enbart omställd ekologisk jordbruksmark (grön linje i figuren),
  • både omställd mark och mark som är under omställning till ekologisk produktion (gul linje i figuren), samt
  • enbart mark under omställning till ekologisk produktion (grå linje i figuren).

Det bör nämnas att detta avser den ekologiskt brukade marken. Företagen kan även ha konventionellt brukad mark.

Antalet företag med enbart omställd ekologisk mark ökade kraftigt mellan 2009 och 2013. Därefter har antalet varit ganska stabilt bortsett från åren 2015 och 2016 då antalet var lite lägre. 2020 minskade antalet med drygt 200 företag eller 6 %. Sett över hela perioden, 2009–2020, har antalet företag i denna grupp ökat med cirka 920 stycken eller 36 %.

Även antalet företag med både omställd mark och mark under omställning ökade i inledningen av den redovisade perioden. Därefter har antalet företag varierat men totalt sett har antalet företag ökat med drygt 600 företag eller 54 % under perioden 2009–2020.

För gruppen företag med enbart mark som är under omställning till ekologisk produktion har utvecklingen varit mer varierad. Efter en inledning med ökat antal företag mellan 2009 och 2010 minskade antalet företag fram till 2014. Därefter ökade antal företag under åren 2015 och 2016. Under de senaste fyra åren har antalet företag i denna grupp återigen minskat och 2020 registrerades det lägsta antalet under hela den redovisade tidsperioden. Jämfört med 2016 har antalet företag minskat med 385 företag eller 68 %.

// Ulf Svensson

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Allmänt. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s