Kategoriarkiv: Husdjur

323 440 mjölkkor och 3 524 mjölkföretag i december 2017

Så här dags på året publicerar Jordbruksverket officiell statistik om antalet nötkreatur i Sverige i december. Statistiken visar att antalet mjölkkor fortsätter att minska även om minskningstakten avtagit. Under det senaste året blev den en minskning med 0,8 %. Det … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , | Lämna en kommentar

De ekologiska fårbesättningarna är dubbelt så stora som de konventionella

I början av sommaren publicerade vi officiell statistik som visade att antalet ekologiska fårbesättningar var 882 år 2018. Det är en ökning med 37 företag sedan år 2015 och med hela 330 företag sedan år 2010. De ekologiska besättningar är … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , | Lämna en kommentar

Endast Österrike har större andel ekologiska kor än Sverige

I Sverige var 15 % av mjölkkorna ekologiska år 2016. Inom EU är det bara Österrike som har en högre andel. I Österrike var 20 % av mjölkkorn ekologiska. På tredje plats kom Lettland (13 %) och på fjärde plats … Läs mer

Publicerat i Husdjur, Internationellt | Märkt , | Lämna en kommentar

Förändring av antal kor samt av antal tackor och baggar åren 1974-2016

Sedan år 1974 har antalet: mjölkkor halverats från 688 000 mjölkkor år 1974 till 331 000 mjölkkor år 2016. kor för uppfödning av kalvar (dikor) nästan tredubblats från 67 000 dikor år 1976 till 194 000 dikor år 2016 kor … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , , , | 1 kommentar

Diko-företagen blir större men de riktigt små företagen finns också kvar

I blogginlägget vill vi visa hur strukturen bland de företag som kor för uppfödning av kalvar (det vill säga am-dikor, dikor) har utvecklats sedan år 1989. Diagrammen bygger på specialbearbetningar av Jordbruksverkets statistiska lantbruksregister. Antalet företag med kor för uppfödning … Läs mer

Publicerat i Husdjur, Registerbearbetningar | Märkt , , , , | 2 kommentarer

Hälften av fåren finns vid de 10 % största fårföretagen

Diagrammet nedan ger en god bild av storleksstrukturen inom fårnäringen år 2016.  Jag har ju tidigare skrivit att 2 % av företagen håller 22 % av fåren. I diagrammet nedan kan man se att 10 % av företaget håller nästan … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , , | 1 kommentar

De större fårbesättningarna minskar i antal

Jag fick frågan om jag inte borde studera de litet större fårbesättningarna så det kommer jag att göra i det här blogginlägget. Jag har här delat upp den största gruppen vårt statistiska meddelande minst 50 tackor och baggar i  flera … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Antalet tackor och baggar minskar i Norrlandslänen

Antalet tackor och baggar har minskat med 26 % i Norrbottens län mellan åren 2013 och 2016. Motsvarande siffror för Västerbottens län är -15 %, Västernorrlands län -10 %, Jämtlands län – 13 %. Antalet tackor och baggar har ökat … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Flest får i Småland…

vem hade kunnat tro att det? Det alltså fler får i Småland än det finns får på Gotland? Småland är det landskap där antalet får är flest 77 000 stycken. Småland följs av Gotland (70 000 st), Skåne (65 000 … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Husdjur, Landskap i Sverige | Märkt , , , | 2 kommentarer

Antalet ekologiska djur ökar

Idag har Jordbruksverket publicerat officiell statistik om antalet ekologiska djur. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag. Antalet ekologiska slaktkycklingar ökade med 92 800 kycklingar till 145 200 mellan åren 2015 och 2016.  Trots den kraftiga ökningen så är den … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , | Lämna en kommentar