Kategoriarkiv: Husdjur

Flest får i Småland…

vem hade kunnat tro att det? Det alltså fler får i Småland än det finns får på Gotland? Småland är det landskap där antalet får är flest 77 000 stycken. Småland följs av Gotland (70 000 st), Skåne (65 000 … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Husdjur, Landskap i Sverige | Märkt , , , | 1 kommentar

Antalet ekologiska djur ökar

Idag har Jordbruksverket publicerat officiell statistik om antalet ekologiska djur. Statistiken visar på en ökning för samtliga djurslag. Antalet ekologiska slaktkycklingar ökade med 92 800 kycklingar till 145 200 mellan åren 2015 och 2016.  Trots den kraftiga ökningen så är den … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , | Lämna en kommentar

Antalet tackor och baggar har minskat mellan åren 2013 och 2016

Åren 2013 och 2016 har vi frågat samtliga jordbrukare om de har får. År 2014 och år 2015 gjorde vi en urvalsundersökning. Det innebär att för länen är medelfelen, även om de är små, ändå så höga att det är … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , , | Lämna en kommentar

90 % av mjölkkorna i Danmark finns i besättningar med minst 100 kor

Vi kommer ju att publicera officiell statistik om antalet husdjur i Sverige för juni 2016 imorgon. Det gjorde mig litet nyfiken på hur mjölkföretagen har utvecklats i Danmark jämfört med i Sverige. Jag valde att titta på de största företagen … Läs mer

Publicerat i Husdjur, Internationellt | Märkt , , | 1 kommentar

Antalet kor för köttuppfödning ökade under år 2016

För någon vecka sedan publicerade vi officiell statistik som visade att antalet kor för köttuppfödning ökade mellan december år 2015 och december år 2016. Antalet ökade från 175 800 kor år 2015 till 187 600 kor år 2016. Det är en ökning … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt | Lämna en kommentar

300 mjölkbönder har lagt ner under år 2016

Jordbruksverket publicerar statistik om antalet nötkreatur samt antalet företag med nötkreatur i december. Statistiken visar att antalet företag med mjölkkor har minskat från 4 038 till 3 739. Det innebär att 300 mjölkföretag har slutat under år 2016. Minskningen är … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , | Lämna en kommentar

Färre mjölkkor och fler köttkor

Vi har idag publicerat preliminär statistik om antalet nötkreatur, får och grisar i juni 2016. Jämfört med siffrorna från juni 2015 visar statistiken att antalet får och grisar minskar något medan det totala antalet nötkreatur ökat något. Antalet kor visas i … Läs mer

Publicerat i Husdjur | Märkt , | Lämna en kommentar

Fascinerande fakta: Antal mjölkkor per företag län för län 1974-2015

Under sommaren har jag sammanställt uppgifter från tabeller i Jordbruksstatistisk årsbok för åren 1974- 2015. Jag visar resultaten i två bildspel i powerpoint  där du själv kan följa utvecklingen bland mjölkföretag 1974-2015.  Besättningsstorlek per län samt antal mjölkkor per hektar åker. Bildspelet … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Husdjur | Märkt , , , , , , | 1 kommentar

Mjölkkorna har flyttat till Småland…

…  eller rättare sagt de ha inte utvandrat från Småland i lika stor utsträckning som de gjort från övriga län. Jag har tagit fram ett bildspel där man med hjälp av kartor kan se andelen mjölkkor per åkerareal län för … Läs mer

Publicerat i Fascinerande fakta, Husdjur | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Antalet ekologiska djur ökar

Idag publicerar ett statistiskt meddelande om antalet ekologiska djur år 2015. I medelandet finns också mer information om t.ex. besättningsstorlek och antal företag. Antalet ekologiska mjölkkor uppgick 2015 till 47 700 eller 14 % av det totala antalet mjölkkor. Mellan 2014 … Läs mer

Publicerat i Allmänt, Husdjur | Märkt , , , | Lämna en kommentar