Diko-företagen blir större men de riktigt små företagen finns också kvar

I blogginlägget vill vi visa hur strukturen bland de företag som kor för uppfödning av kalvar (det vill säga am-dikor, dikor) har utvecklats sedan år 1989. Diagrammen bygger på specialbearbetningar av Jordbruksverkets statistiska lantbruksregister.

Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar.

Det första diagrammet nedan visar att år 1989 fanns det 10 000 företag som hade kor för uppfödning av kalvar. Antalet företag ökade till 18 500 företag mellan åren 1989 och 1994. Därefter har antalet företag sjunkit.  För 20 år sedan (1996) fanns det 16 500 företag; för 10 år sedan (2006)  fanns det 12 400 företag och år 2016 var antalet företag 10 300. Antalet företag med kor för uppfödning av kalvar är alltså ungefär lika stort nu som år 1989.

I diagrammen märks en tydlig förändring i skiftet mellan 1980- och 1990-tal. Under de åren förbereddes och beslutades bland annat livsmedelspolitiken enligt 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Den innebar att den interna prisregleringen togs bort, vilket i sin tur medförde att priserna på jordbruksprodukter sänktes.

För att underlätta förändringen infördes också möjligheter för jordbrukarna att ställa om markanvändningen. En möjlighet för jordbrukarna var så kallat extensivt bete. Denna möjlighet medförde att antalet dikor ökade starkt. En ytterligare faktor som kan ha drivit på ökningen av antalet företag med dikor i skiftet 1980- och 1990-tal var den så kallade mjölkpensionen som innebar att mjölkbönder mellan 60 och 65 år fick ersättning för att sluta leverera mjölk.

Under 1990-talet var det också vanligare att ett företag hade både kor för uppfödning av kalvar och mjölkkor. Under perioden 1991 till 1995 hade t.ex runt 2 000 företag både mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar.

Senare, när Sverige gick med i EU 1995, upphörde programmet för att ställa om markanvändningen, men istället infördes stödformer som stimulerade den specialiserade nötköttsproduktionen. Under de allra senaste åren har också priserna på nötkött stigit kraftigt.

Antalet kor för uppfödning av kalvar i Sverige

Det andra diagrammet visar att antalet kor för uppfödning av kalvar ökade med 100 000 kor från drygt 60 000 djur till drygt 160 000 djur mellan åren 1989 till 1994. Därefter var antalet dikor ganska konstant för att därefter sakta öka igen mellan åren 2003 och 2008. Mellan åren 2010 och 2015 har antalet minskat svagt för att öka mellan åren 2015 och 2016.

Det bör noteras att korna inte behöver vara av köttras. Det enda kravet är att de används för att dia kalvar. Det innebär att det troligen var vanligare med kor av mjölkras i statistiken under början av 1990-talet än under de senare åren.

Besättningsstorlek antal kor för uppfödning av kalvar per företag

Det tredje diagrammet visar att besättningsstorleken har ökat. År 1989 var det genomsnittliga koantalet per företag 6 kor . För 20 år sedan år 1996 var antalet kor för uppfödning av kalvar 10 per företag. För 10 år sedan var antalet 14 och år 2016 var det 19.  Det innebär att besättningsstorleken är tre gånger så stor nu som år 1989.

amdikor

185 mjölkföretag har börjat med kor för köttproduktion mellan åren 2015 och 2016

Det fanns 10 479 företag med kor för uppfödning av kalvar år 2015 och 10 349  företag år 2016. En studie av hur företagen förändrats mellan åren 2015 och 2016 visar att.

  • 9 380 företag hade kor för uppfödning av kalvar både år 2015 och 2016.
  • 1 004 företag hade slutat med kor för uppfödning av kalvar mellan åren 2015 och 2016.
  • 874 företag hade startat med kor för uppfödning av kalvar mellan åren 2015 och 2016

Hälften av de 874 som startade år 2016 hade andra nötkreatur år 2015

Av de 874 företag som hade kor för uppfödning av kalvar år 2016 men inte år 2015 så hade:

  • 298 ungdjur av nöt men inga kor under år 2015.
  • 185 hade mjölkkor år 2015. Det innebär alltså att av de mjölkföretag som upphörde så började 185 med kor för köttuppfödning. Av de 185 hade drygt 120 fler än 25 mjölkkor år 2015. Det är alltså inte de allra minsta mjölkföretagen som går över till kor för köttproduktion.
  • 229 fanns i Lantbruksregistret men hade inte nötkreatur år 2015. I gruppen finns t.ex. runt 30 företag som hade får men också företag utan djur.
  • 162 företag  fanns inte i Lantbruksregistret år 2016. Det kan vara företag där det t.ex. skett en generationsväxling eller en försäljning. Företaget kan dock fortfarande bedrivas på samma plats.

Som en jämförelse visas i diagrammet till höger de mjölkföretag som upphört ett år för att året amdikor1efter ha kor för uppfödning av kalvar. I beräkningen för mjölkföretag som upphört har jag ställt villkoret att företaget ska ha mjölkkor men inga företag för uppfödning av kalvar året då mjölkföretaget upphör. Under 1990-talet hade som tidigare nämnts runt 2 000 företag både mjölkkor och kor för uppfödning av kalvar. Dessa är inte med i beräkningen.

Av de runt 420 mjölkföretag som slutade år 2015 började runt 40 procent (185 stycken) med dikor år 2016. Mellan åren 1989 och 1990 slutade runt 2 500 mjölkföretag varav 20 procent började med kor för uppfödning av kalvar.

Av de  10 349 företag som hade kor för uppfödning av kalvar år 2016 fanns 4 600 företag, hade knappt hälften kor för uppfödning av kalvar också år 2001.

Företagen blir större men de riktigt små finns kvar

För första gången har vi också tagit fram besättningstorleken för företagen med kor för uppfödning av kalvar Diagrammen nedan visar att det finns flest kor i de två storleksgrupperna mellan 10 och 49 kor. Sedan år 1989 är det också i dessa båda grupper som antalet kor ökat mest.

Antalet företag i gruppen med 1-9 kor minskar men år 2016 är den ändå fortfarande den vanligast storleksgruppen. 4 700 företag finns i den gruppen. Antalet företag i i de tre grupper som har minst 25 kor ökat svagt.

stor

År 2016 fanns 46 % av företagen och 11 % av alla kor i besättningar med mellan 1 och 9 kor

Diagrammet till höger visar att år 1989 hade runt 80 % av företagen med kor för storauppfödning av kalvar färre än 10 kor och ungefär 40 % av alla kor fanns i den gruppen.

År 2016 har andelen företag minskat till 46 % och andelen kor till 11%.

Företagen med kor för uppfödning av kalvar blir alltså större även om de små företagen finns kvar.

En jämförelse med mjölkföretagen för år 2016 visar på de stora skillnader som finns i strukturen mellan företag med kor för uppfödning av kalvar och mjölkföretag. År 2016 finns 25 % av mjölkföretagen i gruppen med minst 100 kor att jämföra med 2 % för de företag som har kor för uppfödning av kalvar. Mer än hälften 60 % av alla mjölkkor finns bland företag som har minst 100 mjölkkor medan motsvarande andel för företag med kor för uppfödning av kalvar är 11 %.

De 10 % största företagen har 41 % av alla kor

Ett annat sätt att vis strukturen är genom lorentzkruvan nedan. Det fanns 10 349 företag år 2016.  Den hälft, de runt 5 170  företag som hade flest kor per besättning hade 87 % av alla kor i sina besättningar. Den hälft som hade minst kor i sina besättningar hade följaktligen 13 % av korna.

I kurvan markeras också att 41 % av alla kor fanns på de 10 % största företagen. Det är möjligt att se andelen kor och andelen företag också vid de punkter som inte markerats. T.ex. fanns hälften av korna bland vid de 15 % största företagen.

Jag roade mig också med att se vilken besättningsstorleken var på det mittersta företaget (medianen). Den var 10 kor vilket kan jämföras med genomsnittet som var 19 kor.

lorents kor

Jag har gjort kurvan genom att sortera företagen efter antal kor från största till minsta besättningsstorlek för företagen. Jag har därefter räknat ut den ackumulerade procenten av antal företag och antal kor för uppfödning av kalvar genom att börja vid det största företaget och sluta med det minsta. Det innebär att  x-axeln räknar företag för företag från större till mindre företag medan y-axeln går från fler till färre ackumulerat antal kor vid dessa företag.

Motsvarande kurva finns också för mjölkkor och för får.

//Anders Grönvall

 

 

 

Om jordbruketisiffror

Jordbruket i siffror är en blogg från Jordbruksverket. Här lyfter vi fram intessanta siffror och tipsar om statistik som kan ge en bakgrund till tidningarnas nyheter inom jordbruksområdet. Om du söker någon särskild statistik, kontakta oss gärna så ska vi gräva i vår statistikdatabas och se vad vi kan finna.
Detta inlägg publicerades i Husdjur, Registerbearbetningar och märktes , , , , . Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Diko-företagen blir större men de riktigt små företagen finns också kvar

  1. Pingback: I sommar …. | Jordbruket i siffror

  2. Pingback: Antal företag ökar i alla besättningsstorlekar med fler än nio dikor | Jordbruket i siffror

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s